VI Liceum Ogólnokształcące

Lokalizacja

województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Białystok
gmina: M. Białystok
miejscowość: Białystok

Informacje

Typ szkoły / placówki: Liceum ogólnokształcące
Patron szkoły: Króla Zygmunta Augusta
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

VI Liceum Ogólnokształcące
Warszawska 8
15-063 Białystok
Poczta: Białystok
telefon: 0857435485
fax: 0857435949
strona internetowa: www.vilo.bialystok.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły VI Liceum Ogólnokształcące (Białystok), jest to Liceum ogólnokształcące.

Statystyka

Liczba uczniów: 852
Liczba oddziałów: 27
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 53
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 21
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 12.15

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: podlaskie
powiat:
gmina: